Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe


Varga László püspök atya napindító gondolatai

Cikkek

2022.12.31

2022.12.31

Hála a csendemben született szavakért! Hála a szívetekben visszhangzó gondolatokért! Hála az ezekből fakadó tetteitekért!

Laci atya

2022.12.30

2022.12.30

A bűnök bocsánata, a bajok megszűnése, az üdvösség elnyerése jelenti a teljes gyógyulást. Ezeket együtt kérjük, amikor valakiért imádkozunk.

Laci atya

2022.12.29

2022.12.29

Amikor életet pusztítunk, szavainkkal, tetteinkkel, magzattól az agonizálóig, a sötétség fiai, Heródes "unokái" vagyunk. Engedjétek, hogy a sötétségből Isten fiainak világosságává legyetek.

Laci atya

2022.12.28

2022.12.28

Az Isten szeretet, se több, se kevesebb. Ne féljetek, szeressetek!

Laci atya

2022.12.27

2022.12.27

Aki irgalmas, mint a mennyei Atya, az mindent megbocsátó, mindent adó, mindenkit, még az ellenséget is szeretni akaró lesz.

Laci atya

2022.12.26

2022.12.26

Amikor megtapasztalod, hogy Isten igéje a te életedben is beteljesedett, Máriával és Zakariással együtt magasztalni és áldani fogod érte Őt.

Laci atya

2022.12.25

2022.12.25

A Szent emberré lett, hogy az ember szentté legyen! Áldott karácsonyt!

Laci atya

2022.12.24

2022.12.24

Osztozz mások örömében és akkor az a tiéd is lesz. Osztozz mások szenvedésben és a tiéd is könnyebb lesz.

Laci atya

2022.12.23

2022.12.23

Emlékezz, milyen nagy dolgokat tett veled a mennyei Atya és magasztald irgalmáért, jóságáért!

Laci atya

2022.12.22

2022.12.22

Jézus Krisztus megengedte, hogy szeressék, nemcsak gyermekként. Engedd magad szeretni te is!

Laci atya

2022.12.21

2022.12.21

Amikor kételkedés nélkül tudsz igent mondani Isten szavára, betölt a hála és belőled is felfakad Isten magasztalása.

Laci atya

2022.12.19

2022.12.19

Szent József tele volt "miértekkel". Nem értette Istent, de hitt Isten szavában, és rábízta Máriát, önmagát és a jövőjüket az Atya szeretetére.

Laci atya

2022.12.18

2022.12.18

Isten hűséges az igéreteihez Ábrahámtól, Jézus Krisztuson át napjainkig. Te melyik ígéretéből merítesz erőt?

Laci atya

2022.12.17

2022.12.17

A szentek égő, világító és Jézus Krisztushoz vonzó jelek ma is. Rajtad a sor, hogy vonzódj hozzájuk, és te is vonz másokat Krisztushoz!

Laci atya

2022.12.16

2022.12.16

János, a keresztelő Krisztusra mutató próféta volt. Te, aki megkeresztelkedtél, Krisztusban élő, prófétai jellé kell, hogy válj.

Laci atya

2022.12.15

2022.12.15

Boldog, aki nem botránkozik meg Isten szelídségében, bűnösök iránti irgalmában. Boldog, aki hiszi, hogy Isten országa elérkezett, bármit is hirdetnek e világ szószólói.

Laci atya

2022.12.14

2022.12.14

Szó és tett egysége. Egymást hitelesítik és együtt adják a szeretet erejét Isten felé és egymás felé is.

Laci atya

2022.12.13

2022.12.13

Az igazság megismerésének legföbb akadálya a gőg és a szokásainkhoz, komfortzónánkhoz való ragaszkodás. Akarj szabaddá válni.

Laci atya

2022.12.12

2022.12.12

Nem kell mást várnunk, csak aki eljött és itt van, azzal találkoznunk. Legyen tiéd a Jézussal való találkozás öröme ma is!

Laci atya

2022.12.11

2022.12.11

Amíg ítélkezünk, másokra címkéket aggatunk, addig valójában felmentjük magunkat az evangélium és Krisztus követése alól.

Laci atya

2022.12.10

2022.12.10

Amíg ítélkezünk, másokra címkéket aggatunk, addig félünk szembesülni a rólunk, a bűneinkről és bűnös voltunkról szóló igazsággal.

Laci atya

2022.12.09

2022.12.09

Ha Isten a Jóság, akkor te, az ö képmása, eredendően jó vagy. Mutasd meg a benned lévő jóságot!

Laci atya

2022.12.08

2022.12.08

Ha a Jézus által felkínált igát, az evangélium édes Igéjét szeretetből magunkra vesszük, szabaddá válunk a világ számtalan igájától, kényszerétől.

Laci atya

2022.12.07

2022.12.07

Fel kell nőni az Atya szeretetéhez, akinek az egy eltévedt, vagy tékozló ugyanolyan értékes, mint a kilencvenkilenc, vagy az egy otthonmaradott.

Laci atya

2022.12.06

2022.12.06

Te kiért és kikkel bontanád ki a háztetőt, hogy Jézus elé leengedj egy szenvedő beteget? A hited láttán, ő ma is cselekszik.

Laci atya

2022.12.05

2022.12.05

Fontos az értelem megtérése: Krisztus követése, bűnbánat és a gondolkodás, megváltoztatása. Ám még fontosabb a szív megtérése, amikor szenvedélyes szeretetre gyullad a szívünk a Szentlélek által.

Laci atya

2022.12.04

2022.12.04

Jézus szívét megérintette az elgyötört, levert emberek látványa. Amikor bennünk megszületik az irgalom, akkor segítünk mi is testi-lelki táplálékkal megtört embertársainkon.

Laci atya

2022.12.02

2022.12.02

Adventi várakozásod fontos kérdése: életed melyik részéből hagytad ki eddig és hagyod ki most is Jézus Krisztust?

Laci atya

2022.12.01

2022.12.01

Azonnal otthagyták... Azonnal követték... Jézust. A kegyelem által felkínált lehetőségeket gyakran a halogatással rontjuk el. Használjátok jól a szabadságodat!

Laci atya

2022.11.30

2022.11.30

Adventi készületünkben, gyertek menjünk fel a Golgota hegyére. Vállaljuk az együttszenvedést Jézussal a kitaszítottakban, a leselejtezettekben, a szenvedőkben.

Laci atya

2022.11.29

2022.11.29

Adventi készületünkben, gyertek menjünk fel a színeváltozás hegyére, megteremtve az ima, imádás tereit.

Laci atya

2022.11.28

2022.11.28

Adventi készületünkben, gyertek menjünk fel a nyolc boldogság hegyére, és gyakorolva azokat, ízleljük meg a jézusi boldogmondásokat.

Laci atya

2022.11.27

2022.11.27

Ádventi várakozásod fontos része  vágyaid felülvizsgálata. Mennyire vágyakozol az Istennel és a másokkal való való együttlétre?

Laci atya

2022.11.26

2022.11.26

Kell eligazodási pont a káoszban. Kell bizonyosság a félelmek közepette. Mi már megkaptuk, mert Isten országa, szeretet uralma köztünk van.

Laci atya

2022.11.25

2022.11.25

Amikor a mindenséget összetartó erők megrendülnek, lehullanak az álarcok, lelepleződik a sátán minden hatalma, Isten gyermekei pedig megtisztulva, emelt fővel állnak.

Laci atya

2022.11.24

2022.11.24

Boldogok, akiket Jézus miatt üldöznek, boldogok, akik közben a Szentlélekre figyelnek és boldogok, akik állhatatosak maradnak mindvégig.

Laci atya

2022.11.23

2022.11.23

Ha minden, amire építettünk elpusztul, összeomlik, mi marad? Csak Isten szeretete, az ő országa nem múlik el. Akkor megérkezünk a valóságba.

Laci atya

2022.11.22

2022.11.22

Irgalmasság királya, emlékezzél meg rólam evilági országodban, hogy veled lehessek a mennyek országában is.

Laci atya

2022.11.21

2022.11.21

Irgalmasság királya, emlékezzél meg rólam evilági országodban, hogy veled lehessek a mennyek országában is,

Laci atya

2022.11.20

2022.11.20

Minél inkább Krisztus a szíved királya, annál személyesebb és egyetemesebb, mindenkit elérni akaró lesz benned a szeretete.

Laci atya

2022.11.19

2022.11.19

Ha Isten az Igazság, akkor te nem tudsz igazság nélkül élni. Éhezd és szomjazd, Ő pedig betölt!

Laci atya

2022.11.18

2022.11.18

Amikor világvége hangulat van, mi felmutathatjuk az igazi reményt. Nagyon szeretett Krisztusunk várva várt eljövetelét és a vele való találkozás örömét!

Laci atya

2022.11.17

2022.11.17

Minél többet adsz másoknak a szeretetedből, minél több emberrel osztod meg a reményedet és teszel tanúságot a hitedről, annál inkább kamatoztatod a rád bízott "minákat".

Laci atya

2022.11.16

2022.11.16

Amíg nem ismered fel szegénységedet, nem tud betölteni az, aki érted szegénnyé lett, hogy Isten országa legyen legfőbb gazdaságod.

Laci atya

2022.11.15

2022.11.15

Legyetek az ima emberei és olyanok lesztek, mint a víz mellé ültetett fák. Többé már nem féltek a valóságtól és mindig a megfelelő gyümölcsöket termi bennetek a Szentlélek.

Laci atya

2022.11.14

2022.11.14

Amikor az Emberfia eljön, vajon talál -e olyanokat, akik még hisznek a Szeretetben és ki is tartanak a szeretetben?

Laci atya

2022.11.13

2022.11.13

Digitális igénykielégítés - digitális igénygenerálás = digitális rabszolgaság. Még nem késő leköltözni az internetről és megszeretni a valóságodat!

Laci atya

2022.11.12

2022.11.12

"Az egyiket fölveszik" - mert nagyon szeretett és folytatja azt, amit már itt a földön elkezdett, a Krisztusban való életet.

Laci atya

2022.11.11

2022.11.11

Minél jobban ismered Krisztust, annál inkább irgalmas leszel bünös embertestvéreid iránt. Ítélkezés helyett esélyt adsz nekik a megtérésre.

Laci atya

2022.11.10

2022.11.10

A csordaszellem fogságából csak úgy szabadulhatsz, ha elköteleződsz az igazság mellett. Ismerd meg, higgy benne és váltsd tettekre az igazságot!

Laci atya

2022.11.09

2022.11.09

Minél több információ birtokában vagy, annál nagyobb szükséged van az imára és a csendre, hogy egészében és mélységében is tudd, amit már ismersz.

Laci atya

2022.11.08

2022.11.08

Emberségünknek vannak fokozatai: igaz ember - krisztusi ember - szent ember. Éljetek teljes életet!

Laci atya

2022.11.07

2022.11.07

Ha Krisztust követjük, szóba kell állnunk azokkal is, akiktől egyházunkban a "tiszták" elhatárolódnak, vállalva az ezzel járó megvetést, üldözést.

Laci atya

2022.11.06

2022.11.06

Ma többen vannak azok, akik nem elkóboroltak, hanem tudatosan döntöttek és itthagytak bennünket. Krisztus őket is megkeresi, és azt kéri, örüljünk nekik, amikor visszatérnek.

Laci atya


« előző

1| 2212 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166

Következő »