Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe


Gondolatok

Cikkek

...MEG LEHET-E ÉRTENI ÉP ÉSSZEL??? .........ÖNPUSZTÍTÓ EURÓPA

2016.06.21

Az angol, és vele az egész nyugat-európai hivatalos politika,
gyakorlatilag Európa elkereszténytelenítését, és egyúttal iszlamizálását támogatja, illetve hajtja gőzerővel végre.

 
Londonnak 8,6 millió lakosa van
Londonban és környékén ma már 3 millió mohamedán él.
London az első európai főváros, melyet egy mohamedán vezet.


Iszlám-reklám az angol buszokon

Az angol nagyvárosokban a londoni polgármester választást – melyen egy mohamedán lett a főváros első embere – napokon belül a nyilvános helyeken megjelenő az iszlámot és Allahot reklámozó feliratok megjelenése követte.

AZ ELMÚLT SZÁZ ÉV TANUSÁGTEVŐJE

2016.06.14

Barlay Ö.Szabocs memoárja

Bár csak három év múlva lennék kerek száz éves, mégis azt gondolom, hogy így is címezhettem volna könyvemet: Egy száz éves tanú vallomásai. De egy történészhez nem illik a túlzás, különösen nem abban az esetben, ha ez a történész előszeretettel nevezi magát oknyomozó történésznek. Az ilyennek ugyanis az évszámokra is nagy gondot kell fordítania.

Azt is pontosítanom kell, hogy minek vagyok az utolsó tanúja. A történelem ugyanis egy hatalmas folyamhoz hasonlít, események parttalan áradása, melynek csak mi emberek adunk keretet, mi címkézzük és soroljuk korszakok, évtizedek, évszázadok kategóriáiba. És ezeken a kategóriákon belül is újabb osztályzások, alosztályok következnek, hogy a történések labirintusában kiismerhessük magunkat.

Gondolatok az Ég a puszta c.memoár kritikájáról

2016.06.08

Megbolydult a méhkas a társadalom néhány pontján egy hetven éve történt szörnyű esemény felelevenítése kapcsán. Történt ugyanis, hogy gróf Andrássy Imre felesége 1948-ban, Stockholmban svéd nyelven kiadta memoárját Pustan brinner címen. Stella asszony örökösei 2015-ben ezt magyar fordításban a Korvin kiadó gondozásában közreadták Ég a puszta címen. Ennek egy példányát ajándékozta és dedikálta nekem a grófnő unokahuga, Birgitta  ez év május 9-én. Tehát kezemben tartom azt, amiről írok.

CSURKA ISTVÁN VIZIÓJA MAI HELYZETÜNKRŐL.

2016.06.06

Szisztematikusan folyik Európa megszállása. Az Európai Unió vezetői szemünk láttára a migrációt elősegítő intézkedéseket hoznak. Ezért van az, hogy a népvándorlás mozgatóit és szállítmányozóit senki sem állította elő.  Egyetlen hajót sem süllyesztettek el, tettek használhatatlanná. Egyetlen gazdag közel-keleti állam sem vett gondozásba néhány ezer vándort.  Nem volt akció az embercsempészek ellen gondatlanságból okozott emberölés miatt.  Semmiféle "zöld program" nem fogalmazódott meg, miként lehetne legalább kissé termővé tenni a földet ott, helyben.

KI HOL, MIKOR, MIÉRT, MIBE, KIBE INTEGRÁLÓDJÉK?

2016.05.22

A világon mindennek megvan a maga elegendő oka, törvénye, belső mozgató rugója. A természetben uralkodó és az univerzumot irányító immanens és transcendens törvényrend ellen cselekedni nemcsak értelmetlen, de életve-

szélyes is. Gondoljunk a magasfeszültségű vezetékhálózat halálfejes jelzőtáb-

lájára!

A több ezeréves zsidó-görög-római kultúra talajába vetett krisztusi evangé-

lium életszemlélete, vagyis a megváltás, szeretet, áldozat, felelősség önma-

gunkért és a ránkbízottakért képezi a krisztusi filozófia lényegét. Ez az eszme-

rendszer teljesen elüt az iszlám filozófiától. Ennek a feloldhatatlan ellentét-

nek kézzelfogható jele a nyugaton tapasztalható szeparáltság: gettóba mene-

kültek a bevándorló muszlimok. Nem tudnak, és nem is akarnak integrálódni

abba a világba, mely befogadta őket.

 

E rövid, de nélkülözhetelen eszmefuttatás után olvassuk el az ausztrál mi – niszterelnöknő nyilatkozatát. Nyílt, igaz, egyenes  beszéd,- nem kell hozzá

magyarázatot fűzni.

Veszprémi érsek: „Európa a bevándorlók számára háborús terület, nem alkalmazkodni, hanem hódítani jönnek”

2016.05.03

„Szent háború: Európa leigázása történik az iszlám által”

Beszélgetés Márfi Gyula veszprémi érsekkel

Az európai ember életében Isten helyét elfoglalta a pénz és az élvezetek. Az iszlám pedig elfoglalja Európát. Nem fegyverrel, hanem hittel. Erről is beszélt Márfi Gyula veszprémi érsek a Naplónak nyilatkozva, hangsúlyozva, hogy amit mondott, az saját, személyes véleménye.

Az egyházi vezető hetekig fontolgatta, hogy megszólaljon­-e a migránstémában, hiszen a katolikus egyház magyar képviselőinek korábbi nyilatkozatait szövegkörnyezetből kiemelve vagy más kontextusba helyezve ­komoly felzúdulás követte.­

ÉG A PUSZTA

2016.04.14

gróf Andrássy Imréné memoárja 1948-ból

Olyan könyv van a kezemben, melyet néhány héttel ezelőtt egykori 5/b osztályom egyik 80 éves diákjától kaptam. Agg életemnek legmegdöbbentőbb esetéről számolok most be, kérve mindenkit, hogy aki olvassa, küldje tovább és terjessze. Elöljáróban még annyit, hogy minden mondatomat a 2015-ben Corvina Kiadónál megjelent könyv alapján írom.

BEHÓDOLÁS

2016.03.29

M. Houellebecq regénye az iszlám hódításáról

A francia író eme regénye már a megjelenés előtt óriási visszhangot keltett. A könyv bemutatójára éppen Charli Hebdo elleni merénylet napján került volna sor. E miatt a Behódolás még nagyobb siker lett. Most csak a regény befejezéséről mondanám a leglényegesebbet: az ateistává üresedő keresztény maradékok előbb v. utóbb, de sorra behódolnak az iszlámnak, amely megoldja a nyugati társadalmat feszítő szociális problémákat is.

EMBEREK!

2016.03.24

Részlet Petr Pit’ha püspök prágai beszédéből

E lehető legmagasabb titulussal szólítom meg Önöket, mert az ember Isten képmása, és magasztos jelekkel van felékesítve: ésszel, lelkiismerettel és felelősséggel.

Azért jöttünk itt össze, hogy emlékezzünk a háborúk és a totalitárius rendszerek áldozataira. Ünnepségünk címe Mene Tekel, vagyis megméretetett, könnyűnek találtatott. Ezek a titokzatos szavak Nabukodozonor fia palotájának falán jelentek meg, amikor lakomát rendezett, ahol a jeruzsálemi templomból ellopott szent edényeket megszentségtelenítette. Ez birodalma bukását jelentette. Nem tanult saját apja történetéből.

Ki nekem Jézus Krisztus?

2016.03.14

Vas István költő:

Gyermekkoromban semmit sem tudtam Jézusról. És előbb lettem marxista, mint keresztény….


« előző

1 | 2 | 3 | 4