Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


APOKALIPTIKUS IDŐK

2018.04.07

 

Pár nappal ezelőtt sokan olvashattuk, annak az afrikai muszlimnak dühtől, gúnytól fűtött vádbeszédét, melyet az európaiaknak vágott a fejéhez, megmagyarázva, hogy miért jogos Európa lerohanása, és miért foglalja el húsz éven belül az iszlám a kereszténységet ezen a kontinensen. Az igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy leszámítva a gyűlöletét minden állítása teljes egészében igaz. Ezt támasztja alá annak a P.Ágoston német bencés atyával készült rádióriport, mely szinte szó szerint ugyanezt állítja. Sőt pontos adatokkal támasztja alá állításait. Például: Németországban az utolsó években kétezer, igen:2000 katolikus templomot zártak be és bontottak le. Eközben óriási, díszes mecseteket építenek Allah tiszteletére, melyek naponta színültig megtelnek imádkozó mohamedánok ezreivel.

Mindkét híradást ellenőriztem, és megállapítottam, hogy mind a muszlim, mind P. Ágoston adatai dokumentum értékűek.

+

Az oknyomozó történész feladata ilyenkor az, hogy bejárja a kétezer éves egyház egész vonulatát, hogy keressen a mostani történelmi helyzethez hasonló korszakot. Volt-e ilyen méretű drámai helyzet? Miben volt más a mostaninál, és hogyan végződött?

Válaszom: még ennél is veszélyesebb volt a helyzet a negyedik században, tehát az egyház történelmének első korszakában, amikor Arius püspök eretneksége majdhogy nem az akkori világot magával rántotta Jézus istenségének, magának a Szentháromságnak tagadásával. A protestantizmus idején, tehát Luther és Kálvin korában újból megjelent ez a racionalista szemlélet és az unitárius vallásban ma is él, de feltűnő kisebbségben

A muszlim férfi vádbeszédének lényege: mivel az európaiak nem hisznek egykori hitükben, nincs létjogosultságuk tovább Európában. Ők eladják, vagy lebontják templomaikat, mi mecseteket építünk helyükbe. Ők nem imádkoznak, mi naponta leborulunk Allah előtt. Ők kihalnak, a mi asszonyaink sok gyermeket szülnek…

Arról természetesen nem beszél, hogy Európát elárasztani csak úgy tudják, hogy Soros György mindennek tudatában őket használja fel a kereszténységség megsemmisítésében több millió dollárt osztva szét közöttük.

 Nagyon pontosan kell fogalmaznunk, mert nagy kaosz uralkodik ezen a téren, és nem mindenki érti ugyanazt egy-egy állításon, mint a másik. Ez az oka például annak, hogy amikor az ösi eszméinkhez ragaszkodó hűségről van szó, az európaiságot felcserélik a keresztény eszmékkel. A kettő nem azonos, mert a keresztény eszmék formálták az európait, és nem fordítva. „Európa, a büszke nő” a görög mitológia pogány istennője, Zeus szeretője átitatódott az evangéliumi eszmékkel, de íme most újból „pogánykodik”. Nem az európait, hanem az Úr Jézustól kapott keresztény eszméket kell tehát hűségesen követnünk.

És minduntalan szóba kerül az is, hogy meg kell menteni a keresztény kultúrát és a civilizációt. Itt is pontosítani kell a fogalmakat, ugyanis a kultusz, a kultúra és a civilizáció három egymásra épülő érték kategóriát jelent. A kultusz fogalmát lefoglalta a kultikus cselekedeteket végző vallás liturgiája. A hit és erkölcs tanait hirdető vallás gyakorlása hozza létre a kultuszt, amely átviszi a mindennapi életbe a gyakorolt vallás eszméit, értékeit. Ezzel együtt életszemléletet, világnézetet teremt. Igy és ebből jön létre a kultúra, mely a kultusz mindennapi megélésével és gyakorlásával rányomja bélyegét egy nép, egy ország, egy kontinens életére. Amilyen arányban csökken a kultusz ereje, olyan arányban csökken a kultúra generációkat formáló ereje. De az élet számos területén még évszázadok multán is tovább élnek a civilizációban. Ezt tükrözi vissza Antal József szellemes és igaz mondása: Európában még az ateisták is keresztények. Valóban van olyan ateista, aki Karácsonykor könnyezve énekli a Mennyből az angyalt.

Rátérve a lényegre. Értjük, hogy miért aggódnak egyre többen a keresztény gyökereit megtagadó Nyugat Európa jövője miatt, és buzdítanak: „Meg kell menteni a keresztény kultúrát”. A törekvés szép és nemes, de ez önmagában nem elég. Nyugat Európa kultúráját csak azok menthetik meg, akik keresztény hitüket megvallva gyakorolják vallásukat. Csak az élő hitből fakadó kultusz mentheti meg a kultúrát és a civilizációt.

E megállapításhoz azonban egy kiegészítő mondatot kell fűznöm.T.i. azt hogy ténylegesen, de facto kik sorolhatók a keresztények közé, azt egyedül  Mennyei Atyánk tudja. Mert- ne feledjük, Isten irgalmából nemcsak a templombajárók képezik a keresztény tábort, hanem mindenki, aki szeretet szolgálatával jót tesz felebarátjával. A legfőbb parancsolatban foglaltak a garanciája annak, hogy ha bárki, bárhol (tehát még az is, aki nincs megkeresztelve), jót tesz felebarátjával, azt Jézusnak teszi!!!!! ő mondja „ Azt nekem teszitek.” ( Mt 25, 40) Igy az Isten országához tartozók létszáma „végtelen”   

                                                                                          

                                                                                     +Szabolcs atya