Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A „Pesti srácok” interjúja Márfi Gyula veszprémi érsekkel

2018.02.08

 Az ultraliberálisok a saját bűneiket ostorozzák, de nem saját magukban, hanem másokban, elsősorban mibennünk. Tolerenciát várnak, miközben pont ők azok, akik intoleránsak, szabadságról beszélnek, miközben a sajtószabadság minimumát sem tartják be. Az anglikán egyház készített egy kétperces reklámfilmet magáról, egyetlen angol tévé csatorna nem vállalta, pénzért sem, hogy lehozza. Ők ezt nem tartják kirekesztésnek, pedig maximálisan az. Bojkottálják a keresztényüldözésről szóló híreket. Idén év elején Nigériában egy fulámi muszlim szekta elégetett élve ötszáz keresztényt. A tetemekről sikerült egy felvételt készíteni, de a spanyol internet hatóságok letiltották, mondván, hogy gyűlöletkeltő, pornográf a felvétel. Ez a kettős mérce.

Egyébként ezek az ultraliberális európai vezetők önmagukkal is teljes ellentmondásban vannak. Pluralizmust, sokféleséget hirdetnek, ugyanakkor propagálják a férfi és nő közötti alapvető különbségek eltörlését. Nem ismerik el a család intézményét, amelyik egy életre szóló elköteleződésen alapul. Minden formában csak a szabadságot hirdetik, s közben elvárják, hogy az államok adják fel a függetlenségüket és álljanak be egy Európai Egyesült Államok intézményébe, melyet majd Brüsszelből kormányoznak. Egy totalitárius politikai rendszer megvalósításán fáradoznak. Teljesen központosítani akarják Európát, megszüntetve az államok függetlenségét. Az államok legyenek rabszolgák, hódoljanak be, de férj és feleség tartsa meg függetlenségét. Abszolút ellentmondás. Multikulturalizmusról beszélnek és behívják a totális monokultúrát. Az iszlám ugyanis nem ismer el más kultúrát, mint a saját magáét. Egyenlőséget és testvériséget hirdetnek, miközben szállást készítenek azoknak, akik még a rabszolgatartáson és a rabszolga kereskedelmen sem jutottak túl. Toleranciát várnak el, közben megalkusznak a teljes intoleranciával, és velünk szemben is intoleránsak. Ellentmondás, ellentmondás hátán. Azt tudom rájuk mondani, amit az Efezusiakhoz írt levelében Pál apostol mond: „Értelmükre sötétség borult”, vagy amit Radnóti ír  Töredék című verséven: „míg balhitekben hit s tajtékzott téveteg, bevonták életét vad kényszerképzetek”. Ez jellemző a mai európai vezetők nagy részére.

Valóban mi is hibásak vagyunk. A liberalizmus terjedésével létrehoztunk először egy olyan spirituális, utána pedig demográfiai vákuumot, amelyet most a muszlimok akarnak betölteni. A természet irtózik a légüres tértől. Valamivel betölti, de ezt a légüres teret mi magunk idéztük elő. Amikor a szélső baloldal összefog a szélső jobboldallal, az olyan mint amikor a farizeusok összefogtak az általuk gyűlölt Poncius Pilátussal, csakhogy Jézustól megszabaduljanak. Ezzel ők is öngyilkosságot követtek el, hiszen ennek a következménye lett, hogy a rómaiak Jeruzsálemet elfoglalták, és az akkor még meglévő jogaikat is elvesztették. Európa azzal, hogy harcol ellenünk, keresztények ellen, ugyanúgy öngyilkosságot követ el. A muszlimok ugyanis az ultraliberálisokat fogják elsőnek elsöpörni.

Lehetséges, hogy újra kell építeni a kereszténységet. Ez a folyamat nálunk, Magyarországon mintha elkezdődött volna. 2012. január 12.-én lépett életbe az új Alkotmányunk. Így kezdődik: „Isten áldd meg a magyart.” De benne van az is, hogy örülünk annak, hogy ezer évvel ezelőtt Szent István király Magyarországot a keresztény Európa részévé tette. Ha tovább vesszük, ez áll benne: „Magyarország védi a család intézményét, támogatja, a gyermek vállalást. Államunk vezetői, ahogy itt Veszprémben a megyénk, vagy a város vezetői is, hívő keresztények…Bevezették az általános iskolában a kötelező hittant, vagy etikai oktatást, amelynek hatására olyan gyermekek is lehetőséget kapnak Isten megismerésére, akiknek szülei nem feltétlenül vallásosak. Nálunk már halvány jelei mutatkoznak a megújulásnak. Most készítettük jelentésünket Rómának, ehhez megnéztük a statisztikákat, és kiderült, hogy két-három éve megállt a zuhanás, emelkedett a házasságkötések, születések és keresztelések száma.

Pió atya azt mondta, hogy Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egy gyönyörű madár fog kirepülni, és valamilyen nagy áldás száll ezáltal a világra. De azt is mondta, hogy nekünk többet kellene imádkoznunk országunk védő angyalához, ez pedig a hagyomány szerint Gábor főangyal, aki Szűz Máriának az üzenetet hozta, hogy ő lesz Isten fiának az édesanyja. Az ő képét látjuk a Szent István Bazilikában, ott van az oltár fölépítmény fölött, ő az, aki hozza a koronát. A Hősök Terén is ott van Gábor angyal. Hozzáteszem, hogy ez nem a hit tárgya, hanem a reményé, hogy Istennek talán valami célja van velünk.